Categories

Bảo hành

GERBERA cam kết bảo hành sản phẩm trong trường hợp như sau:

- Sửa các sản phẩm bị bung xúc đường chỉ may.

- May và đổi mới các các sản phẩm bị lỗi vải, lỗi kỷ thuật.

- Hình ảnh in ấn không đúng nội dung, màu sắc như mẫu đã ký duyệt.

- Thời gian nhận các khiếu nại và giải quyết cho khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc.